Veelgestelde vragen over het taxatierapport

Wanneer heb ik een taxatierapport nodig?
 • Bij de aan- of verkoop van een woning: De waarde van uw woning is meestal een basis voor beslissing over de koop van een nieuwe of verkoop van uw huidige woning. Door vooraf uw (toekomstige) woning te laten taxeren voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. In veel gevallen kan volstaan worden met een verkort taxatierapport of waardebepaling van de woning.
 • Hypotheek: Meestal heeft u een taxatierapport nodig als u een nieuwe woning heeft gekocht. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben over de waarde van het onderpand (de woning). Als u hypotheek opneemt voor een verbouwing van uw huis, wil de bank weten of het bedrag dat u investeert in ook uiteindelijk resulteert in een hogere waarde. Wij kunnen aan de hand van uw voorgenomen verbouwingsplannen de waarde van uw woning vaststellen na de verbouwing.
 • Overlijden: Indien u een woning erft door overlijden, moet u over de waarde van de woning meestal successierechten betalen. Om te bepalen hoeveel u aan de fiscus moet betalen is het vaak aan te raden een taxatierapport te laten maken.
 • Echtscheiding: Een echtscheiding is vaak een emotioneel zwaar proces. Het is daarom voor beide partijen belangrijk om voor de begeleiding hiervan een deskundigen in te schakelen. Als u en uw partner samen eigenaar zijn van de woning is het belangrijk inzicht te hebben in de waarde. Zeker als één van u beiden in de woning wil blijven wonen en de ander uit wil kopen.
 • Overig: U kunt natuurlijk ook voor een andere doelstelling een taxatierapport nodig hebben. Zoals verzekeringsdoeleinden, huurgeschillen, WOZ geschillen, uw jaarrekening etc. neem contact met ons op als u een specifieke vraag heeft.
Ik heb mijn woning verkocht. Waarom moet er nog een taxatie voor de koper plaatsvinden?
Omdat de bank zekerheid wil over het onderpand (= uw huis) waarvoor zij hypotheek aan de koper verstrekt, moet er door een onafhankelijke taxateur een taxatierapport worden opgemaakt. Dit is in bijna alle situaties het geval. De taxateur krijgt, nadat de koper van uw woning een hypotheekofferte heeft getekend, van de bank of hypotheekadviseur de opdracht voor de taxatie. Vervolgens maakt hij of zij via uw makelaar een afspraak. De makelaar zal hem of haar alle benodigde stukken toesturen. In de meeste gevallen is uw makelaar ook aanwezig bij de taxatie.

Welke documenten heeft een taxateur van mij nodig bij een taxatie?
Om uw woning op de juiste waarde in te schatten heeft de taxateur een aantal documenten van u nodig om in te zien. Zorg er daarom voor dat u deze, voor zover u ze in bezit heeft, op de datum van de afspraak paraat heeft of alvast naar ons mailt. De taxateur heeft de volgende documenten nodig:

Bouwtekeningen (van het huis en eventuele aan- en bijgebouwen die u later heeft gebouwd), het eigendomsbewijs of de akte van levering die u destijds bij de aankoop van uw woning van de notaris heeft gehad en eventueel aanwezige taxatierapporten van uw woning uit het verleden.

Indien van toepassing: een korte opsomming van de verbouwingen/moderniseringen die u de laatste 10 jaar heeft verricht in en om uw woning. Dit moeten wel aanzienlijke verbeteringen geweest zijn, die van invloed zijn op de waarde van uw woning. Indien u de taxatie nodig heeft voor een verbouwing, de begroting, offerte's en de nieuwe bouwtekening.

Omdat de taxateur een goed beeld wil krijgen van uw gehele woning, dienen alle vertrekken toegankelijk te zijn.
Wanneer vindt de opname plaats?
Zo snel mogelijk. Indien wij van u of via uw hypotheekadviseur een opdracht hebben ontvangen, zullen wij met behulp van de door u opgegeven telefoonnummers zo spoedig mogelijk een afspraak met u maken. Het is daarom ook van groot belang dat u op deze nummers ook daadwerkelijk bereikbaar bent.
Indien u niet de eigenaar of bewoner bent van de woning, let er dan op dat u een bruikbaar telefoonnummer van degene geeft, die ons toegang tot de woning kan verschaffen. Dat kan de eigenaar of bewoner zijn, maar bijvoorbeeld ook de verkopend makelaar.
Wat gebeurt er tijdens een taxatie van mijn woning?
Nadat u een afspraak heeft gemaakt voor een taxatie, zullen wij uw registergoed op de afgesproken datum bezoeken voor een algemene opname van het eigendom. Tijdens een persoonlijk gesprek vormen wij ons een helder beeld van de doelstellingen van de taxatie en de omvang van de daaruit voortvloeiende taxatiewerkzaamheden. De door u aangeleverde relevante documenten worden bekeken, er worden foto’s gemaakt en eventueel opmetingen gedaan. Direct na de opname van het pand gaat de taxateur aan het werk op kantoor. Dit proces duurt min of meer één werkweek.

Welke taxatiewaarden zijn er?
Afhankelijk van uw doelstelling van de taxatie worden bepaalde waarden in het taxatierapport weergegeven. De meest voorkomende getaxeerde waarden worden hieronder omschreven:
 • Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik De prijs, die door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, Executiewaarde vrij van huur en gebruik De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
 • Herbouwwaarde Het bedrag benodigd voor onmiddelijke herbouw van het verzekerde gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.
 • Economische huurwaarde De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Het is ook mogelijk om deze waarden na verbouwing weer te geven aan de hand van tekeningen en een begroting. Naast deze waarden bestaan er nog andere waarden.
Wat is het verschil tussen taxatierapport en waardebrief?
Een Taxatierapport
Het taxatierapport heeft u nodig bij een financieringsaanvraag of voor fiscale of juridische doeleinden. Dit rapport kan gemaakt worden van een bestaande woning of een nog te (ver) bouwen woning. In een taxatierapport worden de onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde), executiewaarde en herbouwwaarde bepaald en omschreven. Indien het om een (ver)bouwing gaat, wordt ook de waarde na de verbouwing bepaald, dit kan aan de hand van een bestektekening en een begroting. De rapportage is voorzien van een uitgebreide omschrijving van het registergoed, een bouwkundige omschrijving, een fotoreportage en alle benodigde documenten.

Waardebrief
Een waardebrief kunt u gebruiken voor een aan- of verkoopbeslissing, huur- of verhuurbeslissing, of voor uitsluitend verzekeringsdoeleinden. Het is een beknopte versie van het taxatierapport met daarin de onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde), de executiewaarde of de herbouwwaarde. Ook wordt er een beknopte omschrijving van het onroerend goed en enkele foto’s weergegeven.
Hieronder vindt u nog enkele tips voor de taxatie:
 • Leg een kopie van de benodigde stukken alvast klaar of mail ze alvast naar ons; denk hierbij aan eigendoms of erfpacht papieren, tekeningen, kadastrale gegevens en begroting.
 • Als u bijvoorbeeld een stuk heeft bijgebouwd of energiebesparende maatregelen heeft genomen, die niet op tekening staan, graag even aangeven.
 • Een opgeruimd huis en een schoongemaakte tuin zijn niet noodzakelijk, maar staan wel netjes. Zet de ramen open of doe het licht aan, lichte ruimtes ogen ruimtelijker en zo kunnen er goede foto’s gemaakt worden.
 • Leg een lijstje klaar met data: wanneer is de keuken of de badkamer gerenoveerd of wanneer bent u dit van plan te doen.


 • Een zeker gevoel...

  Brouwer Taxaties N.V. is hét onafhankelijk onroerend goed taxatiekantoor voor zakelijke opdrachtgevers op Curaçao en overige

  Wij hebben een enorme ervaring met het taxeren van commercieel (nog te bouwen) onroerend goed: hotels, resorts, restaurants, winkels, supermarkten, productiehallen, kantoorpanden, autoshowrooms,… Onze taxaties worden in geval van financiering


  Lees meer