Commerciële Taxaties

Heeft u een taxatie voor bedrijfsmatig vastgoed of uw beleggingsobject nodig? Brouwer Taxaties bestaat uit een gekwalificeerd team, met jarenlange ervaring en specialismen op diversen gebieden. U kunt bij ons terecht voor alle typen taxaties van bedrijfsonroerendgoed en specifiek onroerend goed.

Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. Onze rapporten ondersteunen jaarrekeningen, financieringen, koop- of verkooptransacties, verzekeringen, fusies en overnames, faillissementen en fiscale kwesties.


Tarieven en Kosten

Benodigdheden Taxatierapport

    • Gegevens Eigenaar / Notariële Akte25%
    • Kadastrale Gegevens50%
    • Bouwtekeningen & Plattegrond75%
    • Exploitatiegegevens en Begroting* *indien beschikbaar100%

Werkwijze: Nadat u een afspraak heeft gemaakt, zullen wij uw registergoed op de afgesproken datum bezoeken voor een algemene opname. Tijdens een persoonlijk gesprek vormen wij ons een helder beeld van de doelstellingen van de taxatie en de omvang van de daaruit voortvloeiende taxatiewerkzaam-heden. De door u aangeleverde relevante documenten worden bekeken,

er worden foto’s gemaakt en eventueel opmetingen gedaan. Direct na opname van het pand gaat de taxateur aan het werk op kantoor. Zo worden o.a. recente marktinformatie van vergelijkbare panden, de lokatie van het getaxeerde, onderhoud/afwerking, woon- en perceeloppervlakte etc. bestudeerd en stellen wij een taxatierapport op. Dit proces duurt min of meer één werkweek.

Wilt u meer weten? Stuur ons dan een bericht